1. ACCEPTATIE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 Welkom op de website van Lee Grand Crue! Deze Voorwaarden, samen met ons Privacy- en Cookiebeleid zijn van toepassing op uw gebruik van www.legrandcrue.nl (hierna te noemen de 'Website').

2. VAN TOEPASSING

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van deze Website van Le Grand Crue, gevestigd aan D’yserinckweg 78 2141 AC Vijfhuizen, Nederland ("Le Grand Crue"), evenals op alle verstrekte informatie, aanbevelingen en/of diensten voor u op of via deze Website (de "Informatie").

2.2 Door deze website te gebruiken stemt u in met deze Voorwaarden. We merken op dat deze Voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de gewijzigde Voorwaarden. Gebruikers van de website wordt geadviseerd om regelmatig de voorwaarden te lezen voor mogelijke wijzigingen.

3. INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De Informatie is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies. Le Grand Crue is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik (of onvermogen om gebruik te maken) van deze Website, inclusief enige onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Le Grand Crue. Le Grand Crue is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een gebrek aan bruikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze Website of de Informatie.

3.2 Le Grand Crue is bovendien niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit het falen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en overdracht van virussen.

3.3 De informatie afkomstig van derden vormt een uitdrukking van de persoonlijke meningen van die derden. Le Grand Crue is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke informatie. Hyperlinks op deze website kunnen bezoekers naar externe websites leiden die door derden worden onderhouden. Le Grand Crue is niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van dergelijke externe websites. Le Grand Crue is ook niet aansprakelijk voor de kwaliteit van producten of diensten die op dergelijke externe websites kunnen worden aangeboden.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1 De Website en de volledige content, kenmerken en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het design, de selectie en de opstelling daarvan) zijn eigendom van Le Grand Crue en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

4.2 U kunt de Website alleen gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. U mag kopieën maken van (delen van) de website voor persoonlijk gebruik. U mag geen enkel deel van de inhoud van deze Website voor andere doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons te verkrijgen.

5. VRIJWARING

5.1 U stemt ermee in om ons bedrijf, onze filialen en onze functionarissen, directors, werknemers, aannemers, bureaus, licentiegevers, leveranciers en opvolgers te verdedigen en schadeloos te stellen van alle claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Voorwaarden.

6. DIVERSEN

6.1 Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt individueel. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van deze onwettig of niet-uitvoerbaar is, blijven de resterende paragrafen volledig van kracht.

6.2 Op deze Voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website zullen worden beslecht door de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

7. DELEN VAN CONTENT

7.1 Onze content dient niet met minderjarigen gedeeld te worden.

8. CONTACT

8.1 Stuur een e-mail naar het contactformulier als u vragen hebt over iets in deze Voorwaarden.